TOKEN BCP

Czym jest token BCP?

Token BCP jest tokenem użytkowym (utility), pozwalającym na uzyskanie dostępu i prawa partycypacji w ekosystemie BCP.
Został wykonany na standardzie technologicznym ERC 20 na sieci Blockchain Etherum.

Funkcje tokena BCP

Rozliczeniowa

Stanowi główną walutę rozliczeniową na platformie BCP, umożliwia wymianę na inne tokeny i korzystanie z dostępnych na niej usług.

Kapitałowa

Pełni funkcję pomostową pomiędzy realizowanymi projektami, a użytkownikami platformy, zabezpiecza stabilność realizowanych projektów.

Inwestycyjna

Umożliwia finansowe zaangażowanie użytkowników platformy w realizowane projekty oraz czerpanie przez nich korzyści wynikających we wzrostu wartości rynkowej wybranych projektów.

Kumulacyjna

W zamian za utrzymywanie środków, posiadacze tokena BCP mogą otrzymywać rabaty na usługi realizowane w ramach platformy, dodatkowe tokeny w formie airdrop i inne korzyści.

Informacyjna

Umożliwia promowanie działań podejmowanych przez spółkę Blockchain Poland i szerzenie wiedzy na temat rozwiązań technologicznych stosowanych we wspieranych przez nią.

Chcesz wejść w posiadanie tokenu?

Nic prostszego:

Kurs BCP

BlockchainPoland
0.04002

 

BlockchainPoland
BTC 0.00000022

 

BlockchainPoland
$ 0.01069

Token BCP możesz nabyć na

Informacje dodatkowe

Liczba tokenów jest z góry określona i wynosi 160 milionów sztuk

Aktualny stan posiadaczy i historię zrealizowanych transakcji przy użyciu tokena BCP w
każdej chwili można sprawdzić poprzez stronę Etherscan.io
 
Nabycie tokenów BCP jest możliwe poprzez kupno bezpośrednie na platformie bcp24.io lub na następujących giełdach kryptowalut: BitBay.net, Coxi.io, Kanga.Exchange, LocalTrade.cc
 
W przyszłości, planowane jest uruchomienie Smart Contract umożliwiającego nabycie tokena security, którego posiadacz uprawniony będzie do otrzymywania dywidendy z zysków uzyskiwanych przez działalność platformy, w wysokości wprost proporcjonalnie do liczby posiadanych tokenów.
 
Po wprowadzeniu tokena security, posiadacze tokenów BCP otrzymają możliwość
zamiany dowolnej liczby posiadanych tokenów utility na tokeny security.